127.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
0.37+1.75+\frac{16}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 4. Algebra:
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Tapatybės
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 14. Algebra: Lygčių savybės
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Abcisės ašis
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra:
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Algebra: Vienanario koeficientas
 32. Algebra: Skaičių lygtys.
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Tiesinė funkcija
 35. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 36. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Skaičių lygtys
 42. Algebra: Lygčių savybės