127.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena! Rašykite 2 skaičius po kablelio!
0.37+1.75+\frac{16}{5}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Skaičių lygtys.
 11. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 17. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Taško koordinatės
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 25. Algebra: Tiesinė funkcija
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 32. Algebra: Vienodi vienanariai
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra:
 35. Algebra:
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.