760.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

2 bukų kampų suma neturi sudaryti pilnutinio kampo.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra:
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 8. Algebra:
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Skaičiaus modulis
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Kintamojo reikšmė
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 17. Algebra: Racionalieji skaičiai
 18. Algebra: Koordinačių plokštuma
 19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 25. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 26. Algebra:
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.