760.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

2 bukų kampų suma neturi sudaryti pilnutinio kampo.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 6. Algebra:
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Lygčių savybės
 16. Algebra: Daugianariai
 17. Algebra: Kintamojo reikšmė
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Racionalieji skaičiai
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 31. Algebra: Koordinačių plokštuma
 32. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 33. Algebra: Procentai ir proporcijos
 34. Algebra:
 35. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 40. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 41. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 42. Algebra: Tapatybės