1731.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Perrašykite teisingas eilutes ir vieną langelį pakeiskite taip, kad priklausomybė būtų teisinga.


Parašykite teisingą atsakymą.

4
8
5
6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Daugianariai
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra:
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Algebra:
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 21. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 22. Algebra: Koordinačių plokštuma
 23. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 26. Algebra:
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 38. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 39. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Racionalieji skaičiai