1894.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y = kx + b. Apskaičiuokite k, kai duotas funkcijos grafikas ir b = -3


Parašykite atsakymą.

k=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Skirtingi vienanariai
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Priešingi daugianariai
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Algebra: Ordinatės ašis
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 26. Algebra:
 27. Algebra: Skirtingi vienanariai
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 33. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 34. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Skaičiaus modulis
 38. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 39. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai