1894.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y = kx + b. Apskaičiuokite k, kai duotas funkcijos grafikas ir b = -3


Parašykite atsakymą.

k=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra: Skirtingi vienanariai
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Kintamojo reikšmė
 8. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Algebra: Ordinatės ašis
 11. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 12. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 15. Algebra: Panašūs daugianariai
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Skaičiaus modulis
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 31. Algebra:
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 40. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 41. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 42. Algebra: Dvinariai