2042.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Parašykite kvadratinės lygties (5x-2)(2x+3)=0 koeficiento a reikšmę.
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Grafikas
  7. Algebra: Funkcija
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Fizika: Masė ir tankis