2042.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Parašykite kvadratinės lygties (5x-2)(2x+3)=0 koeficiento a reikšmę.
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Fizika:
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas