2042.3. Kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Parašykite kvadratinės lygties (5x-2)(2x+3)=0 koeficiento a reikšmę.
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Algebra: Tikimybė