146.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Molinės masės vienetai SI sistemoje yra .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis