146.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Molinės masės vienetai SI sistemoje yra .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai