146.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Molinės masės vienetai SI sistemoje yra .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Formulė y = k/x
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.