146.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Molinės masės vienetai SI sistemoje yra .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Chemija: Medžiagos kiekis.
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas