793.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Nustatykite, kuri atkarpa yra atstumas tarp duotų tiesių.


Tiesės DA ir JH

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Vienodi vienanariai
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė