793.3. Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Nustatykite, kuri atkarpa yra atstumas tarp duotų tiesių.


Tiesės DA ir JH

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Racionalieji skaičiai
 6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 7. Algebra: Koordinačių plokštuma
 8. Algebra: Vienodi vienanariai
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Algebra: Raidė - kintamasis
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 15. Algebra: Lygties sąvoka
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra:
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Algebra: Raidė - kintamasis
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Algebra:
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 30. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 31. Algebra: Skaičių lygtys
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis