2191.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 15 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 15, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Tikimybė