2191.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 15 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 15, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  5. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  6. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Algebra: Hiperbolė