878.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas skaičius yra racionalus? π
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai