2586.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė nelygybė \frac{15-x}{7-x}>0. Kuris iš duotų intervalų yra nelygybės sprendinys?

Ar nelygybė yra pilna ar nepilna?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Astronomijos samprata.
  2. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  3. Algebra: Ekvivalentiškumas
  4. Algebra: Aritmetinė progresija
  5. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  6. Algebra: Ekvivalentiškumas
  7. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  8. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  9. Chemija:
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės