2586.3. Nepilnos kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė nelygybė \frac{15-x}{7-x}>0. Kuris iš duotų intervalų yra nelygybės sprendinys?

Ar nelygybė yra pilna ar nepilna?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nepilnos kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nelygybių sistemos
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  4. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  5. Algebra: Kvadratinė funkcija
  6. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  7. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  8. Algebra: Kvadratinė funkcija
  9. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  10. Algebra: Aritmetinė progresija