329.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Užpildykite tuščius laukelius.

Neutralaus vandeninio tirpalo pH yra lygus .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagos kiekis.
 2. Algebra: Tikimybė
 3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 4. Geometrija:
 5. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 6. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 7. Algebra: Formulė y = k/x
 8. Fizika: Garso sklidimas.
 9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 11. Algebra:
 12. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 13. Fizika:
 14. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 15. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 16. Algebra: Diskriminantas
 17. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 18. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 19. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 20. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 21. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 22. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 23. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 24. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 25. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 26. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 27. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 28. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 29. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 30. Fizika:
 31. Algebra: ax² + c = 0
 32. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 33. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 34. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 35. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 36. Chemija: Medžiagos kiekis.
 37. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 38. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 39. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 40. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 41. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 42. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba