329.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Užpildykite tuščius laukelius.

Neutralaus vandeninio tirpalo pH yra lygus .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Formulė y = k/x
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Fizika: