329.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Užpildykite tuščius laukelius.

Neutralaus vandeninio tirpalo pH yra lygus .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės