1801.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

(-12)\times (-5)\times (-3)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra:
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Raidė - kintamasis
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Tapatybės