1801.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

(-12)\times (-5)\times (-3)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai