1801.3. Racionalieji skaičiai

Apskaičiuokite.

(-12)\times (-5)\times (-3)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.