145.3. Medžiagos kiekis.

Įrašyk trūkstamą žodį!

Avogadro skaičius yra vienas iš chemijoje naudojamų
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 2. Fizika:
 3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 4. Algebra: Diskriminantas
 5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 9. Chemija: Medžiagos kiekis.
 10. Geometrija:
 11. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 12. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 13. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 14. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 15. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 16. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 17. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 18. Algebra: Tikimybė
 19. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 20. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 21. Algebra: Formulė y = k/x
 22. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 23. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 24. Fizika: Garso sklidimas.
 25. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 26. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 27. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 28. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 29. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 30. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 33. Fizika:
 34. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 35. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 36. Algebra: ax² + c = 0
 37. Chemija: Medžiagos kiekis.
 38. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 39. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 40. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 41. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 42. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas