145.3. Medžiagos kiekis.

Įrašyk trūkstamą žodį!

Avogadro skaičius yra vienas iš chemijoje naudojamų
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Diskriminantas
 2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 6. Geometrija:
 7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 9. Algebra:
 10. Algebra: ax² + c = 0
 11. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 12. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 13. Fizika:
 14. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 15. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 16. Chemija: Medžiagos kiekis.
 17. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 18. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 19. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 20. Chemija: Medžiagos kiekis.
 21. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 22. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 23. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 24. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 25. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 26. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 27. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 28. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 29. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 30. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 31. Algebra: Formulė y = k/x
 32. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 33. Fizika:
 34. Algebra: Tikimybė
 35. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 36. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 37. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 38. Fizika: Garso sklidimas.
 39. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 40. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 41. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 42. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas