145.3. Medžiagos kiekis.

Įrašyk trūkstamą žodį!

Avogadro skaičius yra vienas iš chemijoje naudojamų
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Fizika:
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė