826.3. Aksioma, teorema, įrodymas

Parašykite paskutinę kampo raidę.


∠CAB = ∠EA_
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 14. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Algebra: Racionalieji skaičiai
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Algebra: Kintamojo reikšmė
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra:
 28. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Algebra:
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Skaičiaus modulis
 42. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka