953.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose.
1/15
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Parabolė
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Realieji skaičiai
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Chemija: 10. kl