953.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose.
1/15
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.