953.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parašykite skliausteliuose.
1/15
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Fizika: