1004.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Parašykite atsakymą.

Suprastinkite trupmeną, naudodami formules (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 arba a2 - b2=(a+b)(a-b)
\frac{x^{2-y^{2}}}{x-y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  4. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Fizika:
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Chemija: Medžiagos kiekis.
  10. Fizika: