1004.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Parašykite atsakymą.

Suprastinkite trupmeną, naudodami formules (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 arba a2 - b2=(a+b)(a-b)
\frac{x^{2-y^{2}}}{x-y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  5. Fizika:
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.