1004.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Parašykite atsakymą.

Suprastinkite trupmeną, naudodami formules (a±b)2 =a2 ± 2ab + b2 arba a2 - b2=(a+b)(a-b)
\frac{x^{2-y^{2}}}{x-y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 2. Geometrija:
 3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 4. Algebra:
 5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 6. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 7. Algebra: Formulė y = k/x
 8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 10. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 11. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 12. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 13. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 14. Chemija: Medžiagos kiekis.
 15. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 16. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 17. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 18. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 19. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 20. Fizika:
 21. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 22. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 23. Algebra: ax² + c = 0
 24. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 25. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 26. Chemija: Medžiagos kiekis.
 27. Fizika: Garso sklidimas.
 28. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 29. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 30. Fizika:
 31. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 32. Algebra: Tikimybė
 33. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 34. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 35. Algebra: Diskriminantas
 36. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 37. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 38. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 39. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 40. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 41. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 42. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės