1120.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Koks skaičius turi būti pridėtas abiejose pusėse, kad būtų ekvivalentiškas pakeitimas?
5x + 5 = 0 => 5x = -5
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianariai
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Algebra:
 5. Algebra: Kintamojo reikšmė
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Koordinačių plokštuma
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra:
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 20. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 25. Algebra: Racionalieji skaičiai
 26. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Algebra:
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 36. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas