1120.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Koks skaičius turi būti pridėtas abiejose pusėse, kad būtų ekvivalentiškas pakeitimas?
5x + 5 = 0 => 5x = -5
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra: Kintamojo reikšmė
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 11. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Algebra: Daugianariai
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Koordinačių plokštuma
 23. Algebra:
 24. Algebra: Lygčių savybės
 25. Algebra:
 26. Algebra: Racionalieji skaičiai
 27. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 28. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 29. Algebra:
 30. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 36. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 37. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Vienodi vienanariai