3220.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Pasirinkite atsakymą.

Ar galima apskaičiuoti ritinio aukštį pagal formulę H=\sqrt{l^2-R^2}?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  2. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  4. Algebra: Varijacinė eilutė
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  7. Chemija:
  8. Algebra: Lygčių grafikai
  9. Chemija:
  10. Fizika: Elektros sauga