3220.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Pasirinkite atsakymą.

Ar galima apskaičiuoti ritinio aukštį pagal formulę H=\sqrt{l^2-R^2}?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diferencijavimas
  2. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  3. Chemija:
  4. Geometrija:
  5. Fizika: Elektros sauga
  6. Chemija:
  7. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  9. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  10. Chemija: