3220.3. Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Pasirinkite atsakymą.

Ar galima apskaičiuoti ritinio aukštį pagal formulę H=\sqrt{l^2-R^2}?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  2. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  3. Geometrija:
  4. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  5. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  6. Algebra: Varijacinė eilutė
  7. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  8. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  9. Fizika: Darbas ir energija.
  10. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji