1590.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Duotas brėžinys. pasirinkite teisingą.


Pasirinkite atsakymą.

Tiesė brėžinyje yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  2. Algebra:
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: Vienanario koeficientas