1076.3. Grafikas

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, kai duota x reikšmė!
x=5 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas
  2. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  3. Algebra: Funkcija
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Chemija: 10. kl
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  10. Fizika: