1076.3. Grafikas

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, kai duota x reikšmė!
x=5 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Chemija: 10. kl
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika:
  6. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  7. Algebra: Grafikas
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Funkcija