1076.3. Grafikas

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite y reikšmę funkcijai y = 10/x, kai duota x reikšmė!
x=5 y = ?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  2. Fizika: Medžiagos būsenos.
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Algebra: Trupmenos
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Grafikas