1115.3. Ekvivalentiškos lygtys

Raskite koeficiento a reikšmę, kad šis pakeitimas būtų ekvivalentiškas!
x-10=14-x => ax = 6

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  2. Algebra: Vienanario koeficientas
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  5. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.