102.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašyk atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos keitimasis iš skystosios į dujinę, vykstantis visame skysčio tūryje? Atsakymą rašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  6. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Parabolė
  10. Algebra: Trupmenos išraiška