102.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašyk atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos keitimasis iš skystosios į dujinę, vykstantis visame skysčio tūryje? Atsakymą rašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Chemija: 10. kl
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  6. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis