102.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašyk atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos keitimasis iš skystosios į dujinę, vykstantis visame skysčio tūryje? Atsakymą rašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Fizika: Judėjimo rūšys.
  3. Fizika:
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Geometrija:
  6. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  7. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  8. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.