102.3. Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Užrašyk atsakymą.

Kaip vadinamas medžiagos agregatinės būsenos keitimasis iš skystosios į dujinę, vykstantis visame skysčio tūryje? Atsakymą rašykite vardininko linksniu.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė