623.3. Skirtingi vienanariai

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite vienanarį, priešingą duotajam.
16xy
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k