623.3. Skirtingi vienanariai

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite vienanarį, priešingą duotajam.
16xy
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Tiesinė funkcija