623.3. Skirtingi vienanariai

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite vienanarį, priešingą duotajam.
16xy
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Algebra:
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.