621.3. Skirtingi vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duotieji vienanariai yra priešingi vienas kitam? x2yz ir xzyx.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Dydžių priklausomybė
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Trinariai
 7. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 12. Algebra:
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Funkcija y = x²
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 20. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 24. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 31. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 32. Algebra: Daugianariai
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Skaičiaus modulis
 38. Algebra:
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Dvinariai