621.3. Skirtingi vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duotieji vienanariai yra priešingi vienas kitam? x2yz ir xzyx.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 4. Algebra: Trinariai
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Taško koordinatės
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Funkcija y = x²
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 19. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Skaičiaus modulis
 22. Algebra: Skirtingi vienanariai
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Algebra: Daugianariai
 28. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 29. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra:
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra: Dvinariai
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 41. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys