621.3. Skirtingi vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duotieji vienanariai yra priešingi vienas kitam? x2yz ir xzyx.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Dvinariai
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Funkcija y = x²
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.