621.3. Skirtingi vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duotieji vienanariai yra priešingi vienas kitam? x2yz ir xzyx.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Skirtingi vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Procentai ir proporcijos