2294.3. Lygčių grafikai

Pasirinkite atsakymą.

Duota lygties funkcija y=\frac{\left(9-2x\right)}{x}. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?

Duota lygties funkcija y=-4x-x. Ar šios funkcijos grafikas kertasi su koordinačių plokštumos pradžios tašku?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 2. Fizika: Energijos transformavimas.
 3. Algebra: Sumos formulė
 4. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
 5. Geometrija:
 6. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 7. Algebra: Lygčių grafikai
 8. Algebra: Koeficientas
 9. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
 10. Algebra: Kombinatorika
 11. Algebra: Veiksmai su trupmenom
 12. Chemija: 10. kl
 13. Fizika: Žvaigždės.
 14. Chemija:
 15. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 16. Chemija: Metalų cheminės savybės.
 17. Fizika: Elektros sauga.
 18. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 19. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 20. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 21. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 22. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 23. Algebra: Koeficientas
 24. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 25. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 26. Algebra: Nelygybių sistemos
 27. Algebra: Lygčių grafikai
 28. Fizika: Transporto vystymasis
 29. Geometrija:
 30. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 31. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 32. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 33. Algebra: Sumos formulė
 34. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 35. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 36. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 37. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 38. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 39. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 40. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 41. Fizika: Transporto vystymasis
 42. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris