1592.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Duotas brėžinys. Pasirinkite teisingą.


Pasirinkite atsakymą.

A ir E yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  5. Algebra:
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Algebra: Trinariai