1592.3. Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Duotas brėžinys. Pasirinkite teisingą.


Pasirinkite atsakymą.

A ir E yra
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Laužtinė linija ir daugiakampis
Potemė
Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Funkcija
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Algebra: Trinariai
 5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 6. Algebra:
 7. Algebra:
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 11. Algebra:
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Trinariai
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Ordinatės ašis
 24. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 36. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 39. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Vienanariai