773.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis, pilnutinis.
Kampas, kurį pusiaukampinė dalina į 2 lygius kampus, vadinamas kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Lygties sąvoka
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Funkcija
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė