773.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis, pilnutinis.
Kampas, kurį pusiaukampinė dalina į 2 lygius kampus, vadinamas kampu.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra:
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės