960.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 1 kaip periodinę dešimtainę trupmeną, nepanaudodami skaitmens 1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Algebra: Funkcija
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Algebra: Realieji skaičiai