960.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 1 kaip periodinę dešimtainę trupmeną, nepanaudodami skaitmens 1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Chemija: 10. kl
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Algebra: Parabolė
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.