210.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kurioje grupėje yra cheminis elementas kriptonas? (Atsakymą užrašykite romėnišku skaičiumi su A ar B raide)
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą