210.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kurioje grupėje yra cheminis elementas kriptonas? (Atsakymą užrašykite romėnišku skaičiumi su A ar B raide)
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 2. Algebra: Hiperbolė
 3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 5. Algebra: Funkcija
 6. Fizika: Garso sklidimas.
 7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 8. Algebra: Racionalieji skaičiai
 9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 11. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 12. Fizika: Judėjimo rūšys.
 13. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 14. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 15. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 16. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 17. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 18. Algebra: Trupmenos
 19. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 20. Geometrija:
 21. Algebra: Racionali išraiška
 22. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 23. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 24. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
 25. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
 26. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 27. Algebra: Racionalieji skaičiai
 28. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 29. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 30. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 31. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 32. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 33. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 34. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 35. Algebra: Trupmenos
 36. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
 37. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 38. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 39. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 40. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 41. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 42. Chemija: Medžiagos kiekis.