872.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{4x}{13y} \frac{5x}{6y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Algebra: Parabolė
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas