872.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{4x}{13y} \frac{5x}{6y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė