872.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{4x}{13y} \frac{5x}{6y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  9. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  10. Algebra: Trupmenos