872.3. Racionali išraiška

Parašykite reikiamą ženklą.

X ir Y priklauso natūralių skaičių aibei (x≠0). Parašykite reikiamą ženklą <,> ar =.
\frac{4x}{13y} \frac{5x}{6y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  2. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  3. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  4. Fizika: Archimedo dėsnis.
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Parabolė
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės