1982.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Matematikos mokytoja motyvuoja mokinius organizuodama lobio ieškojimą mokykloje. Reikia rasti kabinetą, kuriame mokytoja yra paruošusi vaišių. Mokiniai turi apskaičiuoti reiškinio reikšmę. Gaunama trupmena, kurios skaitiklis rodo mokyklos aukštą, o vardiklis - kabinetą.

Parašykite atsakymą.

\left(\frac{4}{5}\right)^2\times \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\times \left(\frac{2}{5}\right)^{-3}\times \left(\frac{1}{3}\right)^2\times \left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}+\frac{2}{9}
aukštas
kabinetas
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra:
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 9. Algebra: Vienanario koeficientas
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 13. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 14. Algebra: Raidė - kintamasis
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Lygčių savybės
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 19. Algebra: Dydžių priklausomybė
 20. Algebra:
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Skaičių lygtys
 27. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Algebra: Priešingi daugianariai
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 41. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 42. Algebra: Funkcija y = x²