875.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{22x}{11y}=\frac{33x-ax}{7y}
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Chemija: Medžiagos kiekis.
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  10. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais