875.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{22x}{11y}=\frac{33x-ax}{7y}
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  6. Fizika:
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Geometrija: