875.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{22x}{11y}=\frac{33x-ax}{7y}
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  10. Algebra: Parabolė