86.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų klasei priklauso anglies dioksidas, citrinų rūgštis, vanduo?
medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Fizika: Šviesos spektras.
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra:
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.