86.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą.

Kuriai medžiagų klasei priklauso anglies dioksidas, citrinų rūgštis, vanduo?
medžiagos
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Chemija:
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Fizika: Garso pasekmės.
  6. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės