877.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  10. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių