877.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Fizika:
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  10. Algebra: Moda