877.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (variacinė eilutė)
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Fizika: Judėjimo grafikas
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Fizika:
  9. Fizika:
  10. Algebra: ax² + c = 0