877.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.