2386.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Pasirinkite atsakymą.

Jei tiesės a ir b yra lygiagrečios, jos žymimos:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso sklidimas.
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Moda
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Fizika: Judėjimo grafikas
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.