272.3. Fizikiniai dydžiai

Parašykite atsakymą

Kiek mm sudaro 1 km?
mm
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Algebra: Mediana
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys