253.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4a:a*0,2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Dvinariai
  9. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  10. Algebra: Tapatybės