253.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4a:a*0,2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Daugianariai
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 11. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 12. Algebra: Dvinariai
 13. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Taško koordinatės
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra:
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra:
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 28. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 29. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 30. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 34. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai