253.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4a:a*0,2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Vienodi vienanariai
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija