253.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 4a:a*0,2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 5. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 6. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 9. Algebra:
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Algebra: Funkcija y = x²
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Algebra: Vienanario koeficientas
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Vienodi vienanariai
 28. Algebra: Daugianariai
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra:
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Dydžių priklausomybė
 36. Algebra: Skaičiaus modulis
 37. Algebra: Dvinariai
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas