1891.3. Tiesinė funkcija

  Juris išvažiavo į kelionę mašina. Kurį laiką jis važiavo pastoviu greičiu 90 km/h , tada sustojo kavinėje ir vėl važiavo tokiu pat greičiu. Padėkite Karlui padaryti grafiką, kuris parodytų nukeliauto atstumo priklausomybę nuo laiko, jei žinoma, kad kavinėje jis buvo valandą su puse ir niekur kitur nesustojo. (Tariama, kad greičio kilimas ir stabdymas neišnaudoja laiko)
y=∆x+∇

Parašykite atsakymą.

y=∆x+∇
∆→ ∇→
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Dvinariai
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Procentai ir proporcijos
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  10. Algebra: Vienanario koeficientas