213.3. Tapatybės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duota išraiška yra identiška?
7\times 8\times 9=7\times 3\times 4\times 3\times 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Panašūs daugianariai
  8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.