213.3. Tapatybės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duota išraiška yra identiška?
7\times 8\times 9=7\times 3\times 4\times 3\times 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 2. Algebra: Vienodi vienanariai
 3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Panašūs daugianariai
 7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Geometrija:
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Kintamojo reikšmė
 14. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Abcisės ašis
 26. Algebra: Skirtingi vienanariai
 27. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 28. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 29. Algebra: Skirtingi vienanariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Skirtingi vienanariai
 32. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 38. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra:
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė