213.3. Tapatybės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duota išraiška yra identiška?
7\times 8\times 9=7\times 3\times 4\times 3\times 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Algebra: Skaičiaus modulis
 7. Algebra: Skirtingi vienanariai
 8. Algebra:
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Tapatybės
 11. Algebra: Panašūs daugianariai
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Abcisės ašis
 19. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 20. Algebra: Vienanario koeficientas
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Geometrija:
 23. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 31. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 37. Algebra: Dydžių priklausomybė
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės