213.3. Tapatybės

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar duota išraiška yra identiška?
7\times 8\times 9=7\times 3\times 4\times 3\times 2
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra:
 8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Geometrija:
 12. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 17. Algebra:
 18. Algebra: Panašūs daugianariai
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Algebra: Kintamojo reikšmė
 21. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 25. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 26. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Algebra: Vienanario koeficientas
 29. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 30. Algebra: Tapatybės
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 33. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 34. Algebra: Skaičiaus modulis
 35. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 40. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)