3249.3. Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Užrašykite atsakymą skaičiais

Į kiek dalių viena plokštumoje esanti tiesė padalija vieną plokštumą?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Įvadas. Ką nagrinėja geometrija? Geometrinės figūros
Potemė
Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Priešingi daugianariai
 3. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Algebra:
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 17. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 18. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra:
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 26. Algebra: Vienanario koeficientas
 27. Algebra: Panašūs daugianariai
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 30. Algebra: Trinariai
 31. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 32. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 33. Algebra:
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Dvinariai
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 42. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.