1170.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Suprastinkite reiškinį.
\frac{(x+5)^2}{2y+6}\div \frac{x^2-25}{3(y+3)}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Fizika:
  3. Fizika: Garso savybės
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Funkcija