2934.3. Žvaigždės.

Užpildykite tuščius laukelius

Žvaigždės yra skirtomos į žvaigždes milžines, supermilžines, pagrindines žvaigždes ir baltąsias .
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Žvaigždės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 2. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 3. Chemija: 10. kl
 4. Algebra: Bendri elementai
 5. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 7. Algebra: Koeficientas
 8. Algebra: Varjacinė eilutė
 9. Chemija: Metalų cheminės savybės
 10. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 11. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 12. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 13. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 14. Algebra: Nelygybių sistemos
 15. Fizika: Darbas ir energija.
 16. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 17. Algebra: Diferencijavimas
 18. Fizika: Energijos transformavimas.
 19. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 20. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 21. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 22. Algebra: Tikimybės
 23. Algebra: Nelygybių sistemos
 24. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 25. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 26. Algebra: Variacinė eilutė
 27. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 28. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 29. Algebra: Lygčių grafikai
 30. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 31. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 32. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 33. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 34. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 35. Algebra: Kvadratinė funkcija
 36. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 37. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 38. Algebra: Geometrinė progresija
 39. Fizika: Žvaigždės.
 40. Algebra: Diferencijavimas
 41. Algebra: Geometrinė progresija
 42. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.