1674.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra dešinėj ordinatės ašies pusėje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Tiesinė funkcija
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Panašūs daugianariai
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k