1674.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra dešinėj ordinatės ašies pusėje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybės
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra:
  9. Algebra:
  10. Algebra: Panašūs vienanariai