1674.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra dešinėj ordinatės ašies pusėje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra:
  6. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  9. Algebra:
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu