1674.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra dešinėj ordinatės ašies pusėje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  7. Algebra: Funkcija
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Algebra: Veiksmai su vienanariais