1674.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra dešinėj ordinatės ašies pusėje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Algebra: Panašūs vienanariai