1674.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra dešinėj ordinatės ašies pusėje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.