1657.3. Abcisės ašis

Koks turi būti apskritimo spindulio ilgis, kad apskritimas kirstų abcisės ašį? Apskritimo centro taškas yra O(0;2)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Taško koordinatės
 3. Algebra: Abcisės ašis
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 17. Algebra: Dydžių priklausomybė
 18. Algebra:
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Daugianariai
 21. Algebra: Panašūs vienanariai
 22. Algebra: Funkcija y = x²
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 30. Algebra: Dydžių priklausomybė
 31. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 35. Algebra:
 36. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 37. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas