966.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite atsakymą.

Ar šis rezultatas yra neteisingas? Pavyzdys: 2:2 = 1
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba