966.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite atsakymą.

Ar šis rezultatas yra neteisingas? Pavyzdys: 2:2 = 1
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 5. Fizika: Garso sklidimas.
 6. Fizika:
 7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 8. Algebra:
 9. Algebra: ax² + c = 0
 10. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 11. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 12. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
 13. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 14. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 15. Algebra: Tikimybė
 16. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 17. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 18. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 19. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 20. Algebra: Diskriminantas
 21. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
 22. Chemija: Medžiagos kiekis.
 23. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 24. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
 25. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 26. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 27. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
 28. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 29. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 30. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
 31. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
 32. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 33. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 34. Algebra: Formulė y = k/x
 35. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 37. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 38. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 39. Chemija: Medžiagos kiekis.
 40. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 41. Fizika:
 42. Geometrija: