1688.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą!


Kiek taškų yra I, II ir III ketvirtyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Skaičiaus modulis
 6. Algebra: Vienanario koeficientas
 7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 8. Algebra:
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Tiesinė funkcija
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra:
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Algebra: Lygčių savybės
 20. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra:
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Algebra: Dydžių priklausomybė
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Algebra: Skaičių lygtys.
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 38. Algebra: Skaičių lygtys
 39. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 40. Algebra: Tapatybės
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas