2708.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose ploštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas y=\sqrt{x+3} ? Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Algebra: Funkcija
  5. Fizika:
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Realieji skaičiai