2708.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose ploštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas y=\sqrt{x+3} ? Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Chemija: 10. kl
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..