2708.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose ploštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas y=\sqrt{x+3} ? Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Fizika:
  10. Fizika: