2708.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose ploštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas y=\sqrt{x+3} ? Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Chemija: 10. kl
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  7. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.