2708.3. Funkcija

Užrašykite atsakymą.

Kuriuose ploštumos ketvirčiuose yra funkcijos grafikas y=\sqrt{x+3} ? Ketvirčių numerius rašykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Algebra: Funkcija
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.