2667.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite.

Duota išraiška \sqrt{2y} turi prasmę, jei skaičius y skaičius.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Fizika: Slėgis.
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  5. Chemija:
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Chemija: Medžiagos kiekis
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.