2667.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite.

Duota išraiška \sqrt{2y} turi prasmę, jei skaičius y skaičius.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Algebra: Grafikas
  9. Algebra: Hiperbolė
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.