935.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis skaičius priklauso realiųjų skaičių aibei? 4^{2}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Mediana
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Geometrija:
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės