935.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis skaičius priklauso realiųjų skaičių aibei? 4^{2}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika:
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.