935.3. Realieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis skaičius priklauso realiųjų skaičių aibei? 4^{2}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Realieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose.
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Fizika: Masė ir tankis
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju