2004.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite nepilnos kvadratinės lygties šaknis, jei a=1, b=0, c=-49.
ax^2+bx+c=0
x=±